"HIDUP-HIDUPILAH MUHAMMADIYAH DAN JANGAN MENCARI HIDUP DI MUHAMMADIYAH"

Sabtu, 14 Desember 2013

Struktur Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Sidoarjo


STRUKTURAL 
PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH 
KABUPATEN SIDOARJO
periode 2014-2015
sekretariat : Kantor PDM Sidoarjo, Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo


Ketua Umum         :      Fauzan Effendi     (083857501729)
Sekretaris Umum  :     Muhammad Yani   (085655243222)
Bendahara Umum :     Nur Chalisah         (085646822717)

Bidang-Bidang:

Bidang Kader :
Ketua        : Rulik Marwiyah Al-Karomy    (085733663955)
Sekretaris : Jeny Andriyani                       (085733785073)

Bidang Organisasi :
Ketua         : Ilham Wahyu                          (085748961485)
Sekretaris  : Ibnu Mas'ud                           (085646261411)

Bidang Hikmah :
Ketua         : Muhktadir Hakim                    (08563177749)
Sekretaris  : Fatkhul Ulum                          (085696440628)

Bidang Riset dan Keilmuan :
Ketua         : Intan Permata Sari                  (085645442945)
Sekretaris  : Linggar Agus P                       (085730333622)

Bidang Immawati :
Ketua         : Fitri Mur Fatimah                     (085648677984)
Sekretaris  : Qurrota A'yun                          (08993922424)

Bidang Tabligh dan Kajian Islam :
Ketua         : Ahmad Fadlulloh                     (085785276922)
Sekretaris  : Ma'rufah Hanif                        (085732338494)

Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat :
Ketua         : Ammy Yoga P                         (087819598988)
Sekretaris  : Hidayat Firdaus                       (085745375735)

Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan :
Ketua         : Firdaus                                     (085730739085)
Sekretaris  : Sutra Dika